Dynamiters Blansko HK 2 - 3 HC Masaryk University

6.9.2019 - 18:00 v ZS Blansko