Dynamiters Blansko HK 2 - 5 HC SPartak Uherský Brod

4.2.2017 - 18:00 v ZS Blansko