Dynamiters Blansko HK ? - ? HOKEJ Uherský Ostroh

7.11.2020 - 17:00 v ZS Blansko