Dynamiters Blansko HK ? - ? HC Štika Rosice

21.11.2020 - 17:00 v ZS Blansko