Dynamiters Blansko HK ? - ? SHKM Hodonín

5.12.2020 - 17:00 v ZS Blansko