Dynamiters Blansko HK ? - ? HC Spartak Uherský Brod

28.10.2020 - 17:00 v ZS Blansko