TECHNIKA HOCKEY Brno ? - ? Dynamiters Blansko HK

14.1.2023 - 17:00 v HHDM Brno