Dynamiters Blansko HK 1 - 9 TECHNIKA HOCKEY BRNO

8.1.2022 - 17:00 v ZS Blansko