DYNAMITERS 9 - 3 HC Lvi Fosfa Břeclav

30.9.2023 - 17:00 v Blansko