TECHNIKA HOCKEY BRNO 1 - 3 Dynamiters Blansko HK

8.10.2021 - 19:00 v HHDM Brno