Dynamiters Blansko HK 5 - 6 SHKM Hodonín

16.10.2021 - 17:00 v ZS Blansko