Dynamiters Blansko HK ? - ? HC Štika Rosice

30.10.2021 - 17:00 v ZS Blansko