Dynamiters Blansko HK 6 - 5sn HC Blansko 2. Liga 2002 ALL Stars

19.3.2022 - 15:00 v ZS Blansko